Informacija u kojim apotekama se mogu dobiti insulini, lekovi sa C liste, lekovi sa D liste, lekovi za HIV, magistralni lekovi i medicinska sredstva

 

opcje binarne roboty Našim pacijentima sa specifičnim potrebama obezbeđujemo i izdajemo na nalog lekara mnoga medicinska sredstva i medicinsko-tehnička pomagala koja imaju dozvolu za promet u apotekama. Približavanjem naše farmaceutske usluge svuda gde se za to javila potreba obezbedili smo pelene za odrasle, decu, stoma program, katetere i urin kese i inhalatore.

order Lyrica samples Pacijentima koji boluju od dijabetesa tipa 1 «insulin zavisnim» obezbedili smo insuline u većem broju naših organizacionih jedinica.

 

Određena i ovlšćena apoteka za nabavku i izdavanje lekova sa D liste je apoteka 1. Maj. Apoteke koje izdaju pojedine lekove sa D liste su apoteka Čegar u Nišu, Arnika u Aleksincu i Dr Milenko Hadžić u Svrljigu. Određena i ovlašćena apoteka za nabavku i izdavanje antituberkulotika prve linije sa D liste je apoteka Medijana.

Lekovi sa C liste - poseban režim izdavanja - u Nišu apoteka «Zdravlje», u Aleksincu apoteka «Arnika», u Svrljigu apoteka "Dr Milenko Hadžić", u Ražnju apoteka "Zdravlje", u Merošini apoteka "Merošina". U ovim apotekama se mogu naći i lekovi koji spadaju u grupu citostatika, imunosupresiva kao i lekovi koji se koriste za lečenje leukemije.

third base dating tips Apoteka Medijana snadbeva pacijente sa lekovima za HIV infekciju.

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci po receptu (formuli) za određenog pacijenta, odnosno korisnika.

http://zastavametal.com/?pirowok=purchase-Priligy-no-prescription-in-Indianapolis-Indiana&a9a=16 Apoteke koje su registrovane za izradu magistralnih lekova u Nišu su «Ćele Kula», «Higija», «Čegar», «Mediana»,  «Ratko Pavlović»,  «14 Oktobar», «Zdravlje», « 1 Maj», «Železničar», «Durlan Plus», «Bubanj», «Jastrebac», «Niška Banja», u Ražnju «Zdravlje», u Aleksincu «Arnika», u Svrljigu «Dr Milenko Hadžić». U ovim apotekama se izrađuju magistralni lekovi tipa rastvora suspenzija, emulzija, praškova, kapi, ginekoloških preparata tipa vagitorija sa antibioticima prema antibiogramu i kozmetički preparati prema važećoj stručnoj literaturi. U Nišu u apoteci «Ćele Kula» i «Mediana», a u Aleksincu u apoteci "Arnika" naši farmaceuti izrađuju i podeljene praškove koji se izrađuju po metodi izrade praškova za unutrašnju potrebu tipa triturata.