Zdravstvena ustanova Apoteka Niš

Jedinica za farmakoinformatiku

 

OBAVEŠTENJE ZA MESEC FEBRUAR

 Obaveštavaju se zdravstveni radnici, da će se u februaru u okviru interne kontinuirane edukacije održati dva stručna sastanka:

    ,,Dobra praksa u farmakovigilanci”

    ,,Validacija postupka izrade galenskog leka“          

14.02.2018. godine u 14h

 -predavač: prof. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet, Beograd

-profil slušalaca: diplomirani farmaceuti i diplomirani farmaceuti specijalisti

-broj bodova: slušalac 4

-mesto: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb ( Trg Svetog Save )

-dužina sastanka: 120 minuta

-koordinator: Dipl. farm. Desanka Nikolić specijalista farmakoinformatike

 Svi zainteresovani treba da prijave svoje učešće, Jedinici za farmakoinformatiku (telefoni 261-133 ili 063/ 44 80 72 ), do ponedeljka 12.02.2018. godine.

 koordinator jedinice za farmakoinformatiku

Dipl. farm. spec. Desanka Nikolić