Stanje sredstava na budžetskom računu broj 840-582661-85 ZU Apoteke Niš na dan 17.01.2019.

Stavka Datum Iznos
Stanje prethodnog dana 16.01.2019. 300.097.417,34
Priliv od participacije i učešća 17.01.2019. 476.385,65
Priliv od RFZO - Filijala za Nišavski okrug 17.01.2019.  
Ostale uplate 17.01.2019.  
Ukupno 17.01.2019. 300.573.802,99
Isplaćeno dana 17.01.2019. 0,00
Ostaje 17.01.2019. 300.573.802,99
     
Izvršena plaćanja po namenama Datum Iznos
Zarada i naknada zaposlenima 17.01.2019.  
Prevoz zaposlenih 17.01.2019.  
Energenti 17.01.2019.  
Plaćene obaveze za lekove i pomagala 17.01.2019.  
Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a 17.01.2019.  
Potrošni kancelarijski materijal 17.01.2019.  
Ukupno isplaćeno 17.01.2019. 0,00
Ostaje 17.01.2019. 300.573.802,99