Stanje sredstava na budžetskom računu broj 840-582661-85 ZU Apoteke Niš na dan 13.08.2018.

Stavka Datum Iznos
Stanje prethodnog dana 12.08.2018. 304.991.972,75
Priliv od participacije i učešća 13.08.2018. 676.194,78
Priliv od RFZO - Filijala za Nišavski okrug 13.08.2018.  
Ostale uplate 13.08.2018. 83.915,70
Ukupno 13.08.2018. 305.752.083,23
Isplaćeno dana 13.08.2018. 10.428.608,31
Ostaje 13.08.2018. 295.323.474,92
     
Izvršena plaćanja po namenama Datum Iznos
Zarada i naknada zaposlenima 13.08.2018.  
Prevoz zaposlenih 13.08.2018.  
Energenti 13.08.2018.  
Plaćene obaveze za lekove i pomagala 13.08.2018. 10.428.608,31
Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a 13.08.2018.  
Potrošni kancelarijski materijal 13.08.2018.  
Ukupno isplaćeno 13.08.2018. 10.428.608,31
Ostaje 13.08.2018. 295.323.474,92