Stanje sredstava na budžetskom računu broj 840-582661-85 ZU Apoteke Niš na dan 14.11.2018.

Stavka Datum Iznos
Stanje prethodnog dana 13.11.2018. 302.914.177,17
Priliv od participacije i učešća 14.11.2018. 445.895,36
Priliv od RFZO - Filijala za Nišavski okrug 14.11.2018.  
Ostale uplate 14.11.2018.  
Ukupno 14.11.2018. 303.673.150,48
Isplaćeno dana 14.11.2018. 9.300.998,24
Ostaje 14.11.2018. 294.372.152,24
     
Izvršena plaćanja po namenama Datum Iznos
Zarada i naknada zaposlenima 14.11.2018.  
Prevoz zaposlenih 14.11.2018.  
Energenti 14.11.2018.  
Plaćene obaveze za lekove i pomagala 14.11.2018. 9.300.998,24
Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a 14.11.2018.  
Potrošni kancelarijski materijal 14.11.2018.  
Ukupno isplaćeno 14.11.2018. 9.300.998,24
Ostaje 14.11.2018. 294.372.152,24