Stanje sredstava na budžetskom računu broj 840-582661-85 ZU Apoteke Niš na dan 21.05.2018.

Stavka Datum Iznos
Stanje prethodnog dana 18.05.2018. 268.894.060,35
Priliv od participacije i učešća 21.05.2018. 501.846,43
Priliv od RFZO - Filijala za Nišavski okrug 21.05.2018.  
Ostale uplate 21.05.2018.  
Ukupno 21.05.2018. 269.395.906,78
Isplaćeno dana 21.05.2018. 140.623,98
Ostaje 21.05.2018. 269.255.282,78
     
Izvršena plaćanja po namenama Datum Iznos
Zarada i naknada zaposlenima 21.05.2018.  
Prevoz zaposlenih 21.05.2018.  
Energenti 21.05.2018.  
Plaćene obaveze za lekove i pomagala 21.05.2018.  
Plaćene obaveze po Ugovorima i plaćanje PDV-a 21.05.2018.  140.623,98
Potrošni kancelarijski materijal 21.05.2018.  
Ukupno isplaćeno 21.05.2018. 140.623,98
Ostaje 21.05.2018. 269.255.282,80