MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA

Jš od 1993.-e godine kada je ustanovljen datum za obeležavanje dana osoba sa posebnim potrebama, UN su pozvale zemlje članice da se zalažu za postizanje "poštovanja ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu". Obaveza svakog društva je da pruži jednake mogućnosti odrastanja, obrazovanja, zapošljavanja, socijalne sigurnosti i razvoja porodice osobama sa posebnim potrebama.

Opširnije...

SVETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a

Širenje virusa HIV-a na globalnom planu, poprima oblike pandemije. Od 1981. godine kada je prvi put prepoznat kao nova bolest, AIDS je usmrtio više od 27 miliona ljudi. Prema procenama SZO i UNAIDS-a u svetu je krajem 2008. godine 33,4 miliona ljudi živelo sa HIV-om. Podsaharska Afrika je region sa najviše pogođenih HIV infekcijom (67%).U svetu se dnevno HIV-om zarazi oko 7500 osoba , od toga su 50% osobe između 14 i 24 godine života. 

Opširnije...

MEĐUNARODNI DAN DECE

Još od 1954.- godine obeležava se "Svetski dan dece". Deca jesu naša budućnost, i obezbediti im zdrav rast i razvoj mora biti primarna briga svih društava. Na žalost statistički podaci govore sasvim suprotno. "Konvencija o pravima deteta" doneta tek 20. novembra 1989.-e godine, je najviše puta ratifikovan dokument o ljudskim pravima u celom svetu, a i pored toga je njeno sprovođenje još uvek u "dečijim cipelama". U 2011-oj godini umrlo je 6,9 miliona dece starosti ispod 5 godina što je zapravo 800 dece svakog sata. Preko 30 miliona dece živi u ratom zahvaćenim područjima i deca ispod 15 godina su vojnici u ratu.

Opširnije...

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HOBP-A

HOBP – nije jedna bolest već termin koji se koristi da bi se opisale hronične bolesti pluća koje ograničavaju protok vazduha kroz disajne puteve. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i ireverzibilno, i povezano sa zapaljenskim odgovorom pluća na štetne čestice i gasove. Termini kao "emfizem" i "hronični bronhitis" nisu više u upotrebi, ali su uključeni u HOBP.

Opširnije...