Indeks članaka

Hormoni imaju uticaj na nastanik malignih oboljenja, naročito ženski hormon estrogen. Jedan od načina da se utiče u određenom obimu na lučenje estrogena je da prvi porođaj bude do 30-e godine, kao i da se devojčice pre i tokom puberteta bave fizičkom aktivnošću i na taj način odlože pojavu menstruacije.

Infekcije, tj. pojedini mikroorganizmi, bakterije i virusi mogu uticati na pojavu određenih malignih oboljenja. Dokazano je da infekcije virusom hepatitisa B, hepatitisa C, humanim papiloma virusom iz svog hroničnog oblika vode u kancer jetre tj. grlića materice. To su virusi koji se prenose preko krvi, tj. seksualnim putem pa je prevencija u vakcini i zaštiti seksualnih odnosa.

Smatra se da je oko 90% slučajeva raka kože povezano sa izlaganjem suncu odnosno ultraljubičastim zracima. Zbog toga se preporučuje upotreba preparata sa zaštitnim faktorom, nošenje odeće koja štiti kožu od sunčevih zraka, izbegavanje izlaganja suncu u kritičnim periodima dana naročito u letnjim mesecima i na velikim nadmorskim visinama.

Nasledni (genetski) faktori odgovorni su za oko 10% slučajeva raka. Rizik koji nosi postojanje genetskih oštećenja može značiti samo nešto veću sklonost ka nekoj vrsti kancera od one u opštoj populaciji ili može biti veoma visok.

Jako važan segment je tzv. sekundarna prevencija tj. rano otkrivanje bolesti. Što se bolest registruje u ranijoj fazi, lečenje je uspešnije.Ako se npr. rak grlića materice ili rak dojke otkrije u početnim fazama, dolazi do uspešnog lečenja u više od 90% slučajeva. To je razlog zbog koga bi svaki pojedinac trebalo da vodi računa i svaku eventualnu promenu na vreme uoči i obrati se lekaru.

Promene na koje treba obratiti posebnu pažnju su: raznovrsne izrasline na telu, promene na koži, mladeži,dugotrajan kašalj ili promuklost, promene u radu creva, neuobičajeno ginekološko krvarenje.

Svim ženama se preporučuje samopregled dojki jedanput mesečno, ginekološki pregled jedanput godišnje. Muškarci i žene trebalo bi da posle 50.-e godine starosti jadnom godišnje urade pregled stolice na skriveno krvarenje radi ranog otkrivanja raka kolona.

REDOVAN PREGLED JE NAJBOLJA ZAŠTITA!

Jedinica za farmakoinformatiku

Dipl. farm. spec. Bošković Ana