rencontre femme de madagascar Epilepsija je najčešća hronična neurološka bolest, posle moždanog udara.  Epilepsija je moždani poremećaj koji se karakteriše ponavljanim napadima, koji su posledica poremećene električne aktivnosti u mozgu. Može biti izazvan širokim spektrom različitih uzroka. Identifikovano je i kategorizovano preko 50 različitih oblika (epileptičkih sindroma). Napadi koji su produženi ili se ponavljaju mogu biti životno ugrožavajući.

go to site Opširnije...