Indeks članaka

Opština Medijana

Apoteka/ogranak/jzigl Radni dan Subota Nedelja
Ćele Kula 0000-2400 0000-2400 0000-2400
Čegar   0700-2000  0800-1500 0800-1500 
Mediana   0700-2000  0800-1700  ne radi
14 Oktobar   0700-2030  0800-1500  ne radi
1 Maj  0700-2000  0700-1400  ne radi
Zdravlje  0700-2000  0800-1600  ne radi
Duvanište   0800-2000  0800-2000
 0800-2000

Opština Palilula

Apoteka/ogranak/jzigl Radni dan Subota Nedelja
Železničar 0700-2000 0700-1400 ne radi
Bubanj  0700-2000  0700-1400 ne radi 
Rasadnik 0700-2000  ne radi ne radi 
EI 0700-2000  ne radi ne radi 
Ledena Stena  0730-1930  ne radi ne radi 
MIN 0730-1530 ne radi ne radi
Novo Selo 0730-1930  ne radi
ne radi