Određena i ovlašćena apoteka za nabavku i izdavanje lekova sa D liste je apoteka 1. Maj u Nišu.