Štampa

10.04.2020. Poziv - Usluge odrzavanja softvera - JNMV 04.pdf

10.04.2020. Konkursna dokumentacija - Usluge odrzavanja softvera - JNMV 04.pdf

21.04.2020. Odluka o dodeli ugovora - Usluge odrzavanja softvera - JNMV 04

30.04.2020. Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Usluge odrzavanja softvera - JNMV 04.pdf