DAN RETKIH BOLESTI

Dan retkih bolesti obeležava se 28. februara da bi se šira javnost, lekari, mediji, udruženja pacijenata i predstavnici farmaceutske industrije angažovali na podizanju svesti o retkim bolestima i njihovom uticaju na život pacijenata.

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Poznato je da rak nije nova bolest. Na autopsijama drevnih Egipatskih mumija pronadjeni su koštani tumori i druga maligna oboljenja. Simptomi kancera opisivani su i u Kineskim i Arapskim spisima. Hipokrat je u medicinu uveo termin „karcinom“ koji vodi poreklo od grčke reči „karkinos“ što znači rak.

NACIONALNI DAN BORBE PROTIV PUŠENJA

Duvanski dim sadrži preko 4 000 različitih hemijskih supstanci. Najpoznatiji od njih - nikotin stvara zavisnost. Organizam se postepeno privikava na nikotin. Kod nepušača već doza od 5 mg uzrokuje simptome akutnog trovanja, a pojedinačna letalna doza iznosi 40 do 60 mg nikotina.

SVETSKI DAN PROTIV TUBERKULOZE

Tuberkuloza ili sušica (skraćeno TBC ili TB) je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycrobacterium tuberculosis.

HIPERTENZIJA -SVETSKI DAN ZDRAVLJA

Svake godine se Svetski Dan Zdravlja obeležava 7.-og aprila i time se označava godišnjica osnivanja Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO-World Health Organisation)1948 godine. Ovogodišnja tema Svetskog Dana Zdravlja je hipertenzija – visok krvni pritisak.