SVETSKI DAN BORBE PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI

SZO ( Svetska zdravstvena organizacija) i Internacionalna federacija za dijabetes ustanovili su 14.-i novembar kao svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, koji je zapravo dan rođenja Frederick-a Banting-a koji je zajedno sa Charles-om Best-om 1922.-e godine otkrio insulin. Širom sveta 220 miliona ljudi boluje od dijabetesa, a taj broj će se više nego udvostručiti do 2030.-e godine (ako se ništa ne preduzme). Na nagli porast obolelih poslednjih decenija značajno utiče i savremeni način života – smanjena fizička aktivnost, ishrana bogata zasićenim mastima i gojaznost. Zbog toga preko 45% novodijagnostifikovanih slučajeva kod dece i adolescenata je DM tipa 2.

DAN DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

"Davanje krvi se smatra dobrovoljnim i neplaćenim, kada osoba daje krv, plazmu ili ćelijske komponente svojom voljom i kad za to ne prima nadoknadu, bilo novčanu ili neku koja se može smatrati zamenom za novac.

Uticaj droga na društvo je razarajući. Zloupotreba droga dovela je savremeno čovečanstvo do ozbiljnih posledica koje uništavaju zdravlje i živote ljudi, porodicu i društvo. Podstiču porast kriminala, naročito delikvenciju, prostituciju, nezaposlenost, beskućništvo i siromaštvo.

EPILEPSIJA – LJUBIČASTI DAN ZA EPILEPSIJU

Reč epilepsija potiče od grčke reči koja označava napad ili obuzetost. Stari Grci su je smatrali "svetom bolešću" i nadprirodnim fenomenom. U kasnijim civilizacijskim kulturama uglavnom je povezivana s demonima i mistifikovana zbog svoje dramatične kliničke slike. Smatralo se da su ljudi koji boluju od epilepsije opsednuti zlim duhovima. 1875. godine engleski neurolog John Hughlings Jackson opisao je epilepsiju kao poremećaj nervnog sistema.

MEĐUNAROBNI DAN BORBE PROTIV BUKE

Uvo čuje i razlikuje zvuke u 10 oktava, a zvuk koji čujemo je zapravo vibriranje vazduha određenom frekvencom.