Apoteka Niš u korist korisnika usluga i svih zainteresovanih strana

Apoteka Niš je 23. i 24. juna 2016. uspešno završila nadzornu proveru prema zahtevima novih verzija standarda iz 2015. godine ISO 9001 / upravljanje kvalitetom/ i ISO 14001 /upravljanje zaštitom životne sredine, i time postala prva ZU u Srbiji koja je usaglasila sistem menadžmenta sa ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.


Lideri i zaposleni Apoteke Niš su opet pokazali svoju doslednost u praćenju trendova razvoja i privrženost ispunjavanju zahteva pacijenata i svih zainteresovanih strana, stavljajući KVALITET na prvo mesto

Benčmarking radionica Apoteke Niš 15.09.2016. VIDI

Oskar kvaliteta 1 2015 

Oskar kvaliteta 2 2015

Oskar kvaliteta 3 2015