Indeks članaka

 

Što se tiče ritma buke, buka može biti po svom ritmu kontinuirana i diskontinuirana. Danas se pretpostavlja da kontinuirana buka uzrokuje veća oštećenja od diskontinuirane.Trajanje buke je takođe bitan element od koga zavisi stepen i brzina nastanka oštećenja sluha. Da bi nastala akustička trauma, intenzitet buke mora da bude iznad kritične granice. Izlaganje buci od 85 dB prouzrokovaće postepen gubitak sluha kod značajnog broja osoba, a još glasnija buka će samo ubrzati nastanak oštećenja sluha. Za nezaštićeno uvo dozvoljeno vreme ekspozicije buci opada za jednu polovinu za svako povećanje od 5 dB prosečnog nivoa. Tako je, na primer, ekspozicija limitirana na 8 sati za 90 dB, za 95 dB iznosi 4 sata, dok je za buku od 100 dB ta izloženost 2 sata. Najveća moguća ekspozicija buci za nezaštićeno uvo je 15 minuta na 115 dB.

Od individualnih činilaca važni su individualna osetljivost kao i životno doba (osetljivost na buku je upravo srazmerna starosti osobe koja joj je izložena).

Pod uticajem prekomerne i dugotrajne buke dolazi do oštećenja senzornih ćelija Kortijevog organa.

Pretpostavlja se da je potrebno da prođe nekoliko godina da bi se razvili znaci oštećenja sluha koje nastaje usled dejstva buke.

Što je glasnija buka i što ste joj duže izloženi, imate veće šanse da oštetite svoj sluh.

Preporuka:

  • Zaštite svoje uši čepićima ili prekrivačima za uši i udaljavajte se od buke koliko god možete.
  • Smanjite svoj MP3 plejer.
  • Smanjite zvuk na Vašem televizoru, radiju ili hi-fi uređaju.
  • Utišajte ukoliko svojim glasom nadjačavate zvuke oko Vas. Mala razlika u jačini zvuka može značajno da smanji rizik u oštećenju sluha.
  • Dajte Vašim ušima vremena da se oporave nakon što su bile izložene prevelikoj buci. Prema istraživačima iz Velike Britanije, posle boravka u prostorima gde je buka jačine 100 dB kao što su klubovi, trebalo bi najmanje 16 sati odmarati uši da bi se one oporavile. Smanjenjem vremena oporavka, povećavate mogućnost trajnih oštećenja sluha. 

Jedinica za farmakoinformatiku