Hepatitis je termin koji označava upalu ćelija jetre (hepatocita). Uzročnici mogu biti virusi, alkohol, droga i mnogi otrovi kao i pad imunog sistema.

Postoje dve vrste imuniteta : urođeni i stečeni imunitet. Urođeni imunitet sastoji se od niza nespecifičnih mehanizama odbrane. Ova vrsta imuniteta prisutna je od rođenja i predstavlja prvu liniju odbrane. Deluje neposredno u roku 96 sati, i nema imuno »pamćenje«. Stečeni ili specifični imunitet se razvija postepeno nakon rođenja, a podrazumeva da za svaki antigen postoji specifičan imunski odgovor. Limfociti i antitela sastavni su deo stečenog imuniteta.

Šta je korona virus?

Korona virusi (CoV) su velika porodica virusa koji uzrokuju bolesti u rasponu od obične prehlade do težih bolesti kao što su Respiratorni sindrom Bliskog Istoka (MERS) i Teški akutni respiratorni sindrom (SARS). Novi korona virus (2019-nCoV) je novi soj korona virusa koji ranije nije identifikovan kod ljudi.

Korona virusi su zoonotski virusi, što znači da mogu da se prenose sa životinja na ljude. I pored toga što je poznato više vrsta korona virusa kod životinja, nije zabeležen prenos na ljude kod svih.

Koji su simptomi infekcije korona virusima?

Kao i kod drugih respiratornih oboljenja, infekcija sa 2019-nCoV virusom može izazvati blage simptome, uključujući curenje iz nosa, grlobolju, kašalj i povišenu temperaturu. Kod nekih ljudi može imati ozbiljniji tok i može dovesti do upale pluća ili otežanog disanja. Ređe bolest može biti fatalna. Stariji ljudi i ljudi sa hroničnim bolestima (dijabetes, srčane bolesti) su podložniji da razviju ozbiljniji tok bolesti.

Ovčije boginje izaziva varicella-zoster virus koga je prvi izolovao Thomas Weller 1954-e godine. Bolest je poznata još iz Persijskog doba, i jasno je razlikovana od velikih i malih boginja.

Infekcije gornjeg respiratornog trakta su veoma česta i najčešće samo-ograničavajuća oboljenja.